สารสนเทศโรงเรียนหนองไผ่
รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2562
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊ก!!
รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2562
1. มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิ๊ก!!
หมายเหตุที่ 1 : ห้องเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/4-1/9 (เรียนวันพุธ คาบ3-4)
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2-2/9 (เรียนวันพฤหัส คาบ3-4)
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/3-3/9(เรียนวันจันทร์ คาบ3-4)
4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/4-4/7 (เรียนวันจันทร์ คาบ7-8)
4. มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/4-5/7 (เรียนวันอังคาร คาบ3-4)
4. มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/4-6/6(เรียนวันศุกร์ คาบ3-4)

หมายเหตุที่ 2 : วันและเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม
1. วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป (มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เลือกแล้วไปเรียนตามตารางเรียน)
2. วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป (มัธยมศึกษาปีที่ 1,2,5,6)
3. หมดเขตลงทะเบียนวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 18:30 น.

4. คลิ๊กช่องทางลงทะเบียน!!
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปี 2562
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คลิ๊ก!!