ครูประจำชุมนุม : นายอนุรักษ์ เพชรไทย

ชื่อชุมนุม : Green Mech

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24062
เด็กชายธนิยทรัพย์ เอมอ่วม
ม.3/2
2
2
24216
เด็กชายรฐนนท์ ราชดำเนิน
ม.3/2
5
3
24223
เด็กชายเอกนัท จันเมฆ
ม.3/2
6
4
24366
เด็กชายศุภกร เสโพธิ์
ม.3/2
16
5
24429
เด็กชายธนกร สุวรรณชาติ
ม.3/2
20
6
24081
เด็กชายรัตภูมิ ป้องทา
ม.3/3
6
7
24109
เด็กชายวรศักดิ์ เยี่ยมขาว
ม.3/3
7
8
24234
เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญแต่ง
ม.3/3
10
9
24248
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ใจเย็น
ม.3/3
11
10
24275
เด็กชายวรเมธ กล้ากสิกิจ
ม.3/3
14
11
24114
เด็กชายณัฐวุฒิ เริญศรี
ม.3/4
3
12
24246
เด็กชายจิรธนานันท์ พรหมภักดี
ม.3/4
10
13
24106
เด็กหญิงพิชญา มียา
ม.3/4
24
14
24278
เด็กชายณัฐวุฒิ เรียงความดี
ม.3/5
13
15
24295
เด็กหญิงชลธิชา ยี่ชัย
ม.3/8
31
16
24305
เด็กหญิงสุริพร อินชัยศรี
ม.3/8
33
17
24361
เด็กหญิงชริญธิป ใบทับทิม
ม.3/8
37
Go Back Export To Excel